Động cơ rèm cuốn KECO KT85

Giá động cơ: 4.500.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 450.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 300.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 390.000 VNĐ