Động cơ rèm kéo ngang Forest FS – Shuttle L

Giá động cơ: 10.500.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 1.600.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét):800.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 2.500.000 VNĐ