Động cơ rèm kéo ngang KECO KA60A

Giá động cơ: 3.200.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 390.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 350.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 390.000 VNĐ