Động cơ rèm kéo ngang Raex MD925

Giá động cơ: 3.450.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 390.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 350.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 750.000 VNĐ