Động cơ rèm trần KECO RE80

Giá động cơ: 5.500.000 VNĐ
Giá thanh đỡ (1 thanh): 200.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 300.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 390.000 VNĐ