THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

Thiết bị điều khiển rèm – remote là thiết bị cho phép gửi tín hiệu điều khiển rèm đến động cơ để động cơ rèm chạy theo yêu cầu người sử dụng mong muốn.